Zaznacz stronę

Szczury pojawiły się w garażach pod budynkami. W kilku miejscach widać było odchody, między innymi przy wentylatorach. Ślady bytowania gryzoni widać było w kanałach odpływowych, w węźle ciepłowniczym. W całym obiekcie ustawiono stacje deratyzacyjne na szczury. Po 10 dniach poinformowano nas o rewelacyjnej skuteczności zastosowanego środka. Karmniki deratyzacyjne oznakowane z wyłożonym w nich pokarmem  z przynętą hormonalną wabiącą dalej zabezpieczają garaże i inne pomieszczenia wspólne. Atrakcyjność i skuteczność zastosowanego środka to  kilkanaście miesięcy.